autóvezetői tanfolyam

Autóvezetői tanfolyam Szegeden. szegedjogsi.hu

Akcióink

Guardians támogatás

Beiratkozásoddal támogatnád a szegedi sportéletet is?
Jelentkezz „AM”, „B”, „BE” vagy „B96” kategóriás tanfolyamunkra, és támogasd a Guardians amerikafutball-csapatot! A tanfolyam ára számodra továbbra is az eredeti áron lesz elérhető, viszont az általad befizetett összegből 10.000 Forintot a környék egyetlen amerikai foci csapatának ajándékozunk. Online jelentkezésnél csupán annyi a dolgod, hogy megjegyzésbe beírod a „Guardians” vagy személyes beiratkozás esetén mondod nekünk az irodában.

Fotó: Maróti János

B 96. kód

Kisebb pótkocsi vontatására

Miben más, mint a BE?

Milyen utánfutót vezethetsz vele?

„B” kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvényt, ahol a járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege 3500 kg és 4250 kg között van.

Jelentkezés feltételei:

 • Érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya
 • „B” kategóriára érvényesített, nem kezdő, érvényes vezetői engedély
 • Betöltött 16 év és 9 hónap
 • Nem magyar állampolgárság esetén – érvényes tartózkodási  engedély
 • Első tandíj-részlet megfizetése

Követelmények a tanfolyam során:

Elmélet:

Tantárgyak: Munka és tűzvédelem, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek.

Csak e-learning tanfolyam: maximum 75 óra / 180 nap

Hatósági számítógépes elméleti vizsga mind a két tantárgyból. (Bukás esetén csak a sikertelen vizsgatárgyat kell ismételni)

Gyakorlat:

Alapoktatás: 4 óra

Hatósági rutin vizsga: 30 perc

Összesen: 4 óra 30 perc

A teljes képzés során mindössze egyszer, a rutin vizsga napján kell Szegedre jönni. Így a nem Szeged közelében lakókat is tudjuk fogadni! Az ügyintézés pontos menetével kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz!

Költségek:

A „B” kategóriás vezetői engedélyhez a 96. kód

Elméleti tanfolyam: 35.000,- Ft

Vizsga:
szerkezet és üzemeltetési ismeretek – 10.500,-Ft/alkalom
munkavédelem, tűzvédelem, szállítás  – 10.500,-Ft/alkalom

Tanpályahasználati-díj: 8.000,-Ft (egyszeri költség)

Gyakorlat rutin pályán: 4 óra – 10.000,-Ft/50 perc

Rutin vizsga: 9.700,- Ft + 10.000,- Ft/alkalom

Összesen: 123.700,-Ft

Vállalási feltételek

Név: SZEGEDJOGSI Autósiskola

Cím: 6722 Szeged, Szentháromság u. 34.

Email: szegedjogsi@gmail.com

Telefonszám: +3670/703-6380

Web: szegedjogsi.hu    

 

Cégforma: TÉBETŰ KFt.

6725 Szeged, Galamb u. 16/b

adószám: 27725919-1-06

cégjegyzékszám: 06-09-027628

 

Iskolavezető neve: Semjényi Róbert

E-mail cím: semjenyirobert@gmail.com

Telefonszám: 70/703-6380

 

Ügyfélfogadó címe: 6722 Szeged, Szentháromság u. 34.

Telefonszáma: 70/703-6380

Ügyfélfogadási időpontok:      hétfő 14:00-17:00

                                                               kedd 14:00-17:00

                                                               szerda 14:00-17:00

                                                               csütörtök 14:00-17:00

                                                               péntek: 12:00-14:00

Egyéb telephely:

Tanterem: 6722 Szeged, Batthyány u. 34.

 

A tanfolyamra való felvétel módja:
Autósiskolánk járművezető képzést „AM”,” B”, 96. kód “B” kategóriához, „BE” kategóriában végez, a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet (a továbbiakban: Képzési Rendelet) szerint, valamint a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott, az egyes járműkategóriákra vonatkozó „Tantervi és vizsga- követelmények”alapján:

a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort betöltötte, vagy

tanfolyami képzés esetén annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb

megfelel a külön jogszabályokban megfogalmazott orvosi és pályaalkalmassági,

valamint ‐ írásbeli nyilatkozata alapján ‐ a külön jogszabályban meghatározott közlekedés biztonsági feltételeknek

a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetén az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik

tandíj első részletét befizette

valamint a tanuló meghatalmazza a képzőszervet adatainak kezelésére, a tanfolyam- és vizsgaügyintézés során.

Előírt egészségi és PÁV alkalmassági vizsgálatok kategóriánként:

A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI.26.) NM rendelet alapján az „AM” kategória esetén orvosi alkalmassági vélemény nem szükséges.

A jelentkező az „AM” segédmotoros kerékpár kategória kivételével az összes kategóriában köteles az alkalmassági vizsgálat elvégzésére az első fokon jogosult orvosnál (háziorvos, üzemorvos, üzem- egészségügyi szakrendelés) megjelenni, magát a szükséges 1. csoportú előzetes egészségi alkalmassági vizsgálatnak alávetni.

Pályaalkalmasság: előzetes pályaalkalmassági vizsgálat csak akkor szükséges, ha azt az orvosi vizsgálat során elrendelték.

Rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat (PÁV) szükséges gépjárművezetői gyakorlatból a 2 éven belüli, azonos kategóriában, alkategóriában kombinált kategóriában 5. sikertelen vizsgát követő vizsga letételéhez.

 

Tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei kategóriánként:

Tanfolyamra jelentkezés feltételei:

„AM” kategória:

a vezetői engedély megszerzését legkorábban 13 és fél évesen lehet megkezdeni;

első tandíj részlet befizetése

az autósiskolánál megkötött tanulmányi szerződés

 

„B” kategória:

minimum 16,5 életév betöltése

gépjárművezetői alkalmassági vélemény, (Eü. 1 csoport – háziorvos végzi)

amennyiben érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, úgy az orvosi vélemény helyett a vezetői engedély fénymásolata szükséges,

alapfokú iskolai végzettség meglétének (bemutatja a bizonyítványt)

nem magyar állampolgárság esetén – érvényes tartózkodási engedély

első tandíj-részlet megfizetése

az autósiskolánál megkötött tanulmányi szerződés

A „B” kategóriás vezetői engedélyhez a 96. kód:

 

Érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya

„B” kategóriára érvényesített, nem kezdő, érvényes vezetői engedély

betöltött 17. év

nem magyar állampolgárság esetén – érvényes tartózkodási engedély

első tandíj-részlet megfizetése

„B+E” kategória:

érvényes „B” kategóriás vezetői engedély,

kezdő vezetői engedély lejárta,

tanfolyamra az vehető fel,
aki a 18. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb hat hónappal fiatalabb.

nem magyar állampolgárság esetén – érvényes tartózkodási engedély
első tandíj-részletet befizette

 

Minden kategóriában elméleti vizsgára bocsátható:

a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb

aki a tanfolyam elméleti részét hiányzás nélkül elvégezte, vagy

az alól felmentették,

első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el,

aki a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló rendelet alapján tanfolyammentes vizsgát tehet

megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint – írásbeli nyilatkozata alapján – a külön jogszabályokban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek,

gépjárművezetői alkalmassági véleménnyel rendelkezik (kivéve „AM” kategória)

a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül a külön jogszabályban előírt életkornál legfeljebb három hónappal fiatalabb

a jogszabályokban előírt iratokat leadta,

kitöltött jelentkezési lap

a tan- és vizsgadíjat előre befizette.

 

Gyakorlati vizsgára bocsátható, aki:

 

sikeres elméleti vizsgával rendelkezik

a jogszabályban előírt életkort betöltötte

AM kategóriában járműkezelési vizsgát tehet az is, aki az előírt életkort még nem töltötte be, forgalmi vizsgára azonban csak a 14. életévének betöltése után bocsátható

a tanfolyam kötelezően előírt gyakorlati részét igazoltan elvégezte

a Képzési Rendelet 3. számú mellékletének 3.2.1. pontjában meghatározott, kötelező óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette

forgalmi vizsga esetén – „B” járműkategória kivételével – sikeres járműkezelési, vagy rutin vizsgával rendelkezik

a vizsgadíjat megfizette

 

„Am” kategóriában az alábbi felszerelés kötelező a vizsgán (és az oktatás során)

bukósisak
szemüveg (a bukósisak kialakításától függően)
protektoros hosszúnadrág (nadrágba vagy nadrágra illeszthető térdprotektorral) és protektoros dzseki (dzsekibe vagy dzsekire illeszthető könyök- és gerincprotektorral)
protektoros kesztyű
magas szárú zárt cipő vagy csizma
elől-hátul „T” betűjelzéssel ellátott, tanulónként eltérő színű vagy számozott tanulómellény
A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes. Ha a vizsgázó ez idő alatt az adott kategóriához tartozó vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet.

Elsősegélynyújtási ismeretek

Az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással, vagy annak megszerzése alóli mentesség alapjául szolgáló szakképesítést tanúsító okirattal kell igazolni.

A Csongrád Megyei Vöröskereszt címe: 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 119.

Az igazolás megszerzése nem tanfolyamköteles.

 

Az alapfokú iskolai végzettség igazolásának módja:

a személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,

az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával

külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), valamint

a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol vagy annak meglétét előfeltételezi.

 

A vizsgaigazolás
Abban az esetben, ha a jelölt az adott kategóriához illetve alkategóriához tartozó valamennyi vizsgáját sikeresen teljesítette a Vizsgaközpont vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes Közlekedési Igazgatási Hatóság részére.

Az okmányiroda készíti el a járművezetésre jogosító okmányt

Ekkor az alábbi dokumentumokat kell bemutatni:

 

személyi igazolvány

lakcímkártya

közúti elsősegélynyújtási vizsgát igazoló kártya vagy a vizsgamentesség alapjául szolgáló szakképesítés megszerzését tanúsító okirat

orvosi alkalmassági igazolás

A „B” kategóriára érvényesített vezetői engedély a járművezető 18. életévének-, az „AM” járműkategóriára érvényesített vezetői engedély a járművezető 16. életévének betöltéséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít.

A nemzetközi kategóriák valamelyikére érvényes vezetési jogosultság megszerzésének napjától számított 2 évig a vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül.

 

Nem magyar állampolgár esetében rendelkezik legalább 185 napig érvényes magyarországi tartózkodási engedéllyel.

 

Tanfolyamok tantárgyai, kötelező óraszámok:

Az elméleti tanórák 45 percesek, a gyakorlati órák 50 percesek minden kategóriában.

 

„AM” kategória elméleti tantárgyak:

 

Közlekedési ismeretek, járművezetés elmélete összesen 28 órában.

E-learning oktatás esetén: max. 60 óra / 90 nap

Gyakorlati képzés:

 • alapoktatás 4 óra
 • főoktatás 6 óra
 • összesen 10 óra
 • minimum futásteljesítmény 100 km

Az „AM” kategória gyakorlati oktatását külön szerződés keretében a 2-4 Kerék KFt. végzi

A 2-4 Kerék KFt. elérhetőségei:

Cím: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 56.

Telefon: 20/5603514

E-mail: szegedautosiskola@gmail.com

 

„B” kategória

elméleti tantárgyak:

 • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek, közlekedési ismeretek, járművezetés elmélete összesen 28 órában.
 • E-learning oktatás esetén: max. 60 óra / 90 nap

Gépkocsivezetés gyakorlata:

 • alapoktatás: 9 óra
 • városi vezetés: 14 óra
 • országúti vezetés: 4 óra
 • éjszakai vezetés: 2 óra
 • összesen 29 óra
 • minimum futásteljesítmény 580 km

A „B” kategóriás vezetői engedélyhez a 96. kód

 

Elmélet:

 • Csak E-learning oktatás: maximum 75 óra / 180 nap

Gyakorlat:

 • Alapoktatás 4 óra
 • Hatósági rutin vizsga: 30 perc
 • Összesen: 4 óra 30 perc

„B+E” kategória

 

Elmélet: csak E-learning oktatás: max. 75 óra / 180 nap

Gyakorlati oktatás:

 • alapoktatás 3 óra
 • Hatósági rutin vizsga: 30 perc
 • városi vezetés 4 óra
 • országúti vezetés 4 óra
 • Hatósági forgalmi vizsga: 50 perc
 • Összesen 11 óra + 80 perc
 • minimum futásteljesítmény 220 km
 

 

Járműhasználat

A gyakorlati óradíjak a járműhasználat díját is tartalmazzák.

 

Az alábbi járműtípusokból lehet választani kategóriánként:

 

„AM” kategória- Yamaha DT 50, Kymco Agility

 

„B” kategória – Volkswagen Polo, Volkswagen Touran, Volkswagen Golf Plus, Suzuki SX-4 S-Cross, Honda HR-V, Opel Astra, Skoda Octavia Kombi

„B” kategória, automata váltós – Hyundai IX35; Renault Megane

 

„B+E” kategória – Volkswagen Touran+Hapert utánfutó

 

Tanuló által biztosított jármű használatára iskolánkban nincs lehetőség.

 

A hiányzás pótlásának módja

A vonatkozó rendeletekben előírt minimális óraszámot az elméleti- és gyakorlati tantárgyakból min- den tanulónak teljesíteni kell. A tanuló számára a képzési rész elvégzése akkor igazolható, ha az egyes tantárgyak tanteremben történő elméleti oktatására vonatkozó kötelező óraszám 10%-ánál kevesebbet hiányzott. Az óraszámok 10%-nál kevesebb hiányzást önálló felkészüléssel is lehet pótolni. Ettől magasabb óraszámú hiányzás esetén a tanuló számára – azon témakörökből, melyeken a tanuló nem vett részt pótfoglalkozást kell tartani. A pótfoglalkozást a tanrendbe be kell illeszteni Elméleti tanfolyamon lehetőség van a másik tanfolyam megfelelő órájának díjmentes meghallgatására. Gyakorlati vezetésnél a hiányzást szintén pótolni kell.

Ha a vezetés a tanuló hibájából marad el, az elmaradt óra díját a tanuló köteles megfizetni!

 

Árak kategóriánként, forintban

Az alap- és pótórák árában nincs különbség

 

Tanpálya-használati díj minden kategóriában 8.000,-Ft, egyszeri költség

 

„AM” kategória

Elméleti tanfolyam/e-learning – 20.000,- Ft

Elméleti vizsgadíj: 10.500,-Ft/alkalom

Gyakorlati óradíj (10 óra) 10.500,- Ft/ 50 perc – 105.000,-Ft

Vizsgaóra (2 óra) 10.500,-Ft/50 perc – 21.000,-Ft

Járműkezelési vizsgadíj: 7.200,-Ft/alkalom

Forgalmi vizsgadíj: 7.200,-Ft/alkalom

Összesen: 178.900,-Ft

 

„B” kategória

Elméleti tanfolyam/e-learning: 24.990,-

Elméleti vizsgadíj: 4.600,-Ft/alalom

Gyakorlati óradíj (29 óra): 8.500,-Ft/ 50 perc – 246.500,- Ft

Vizsgaóra (1 óra): 8.500,-Ft/ 50 perc

Forgalmi vizsgadíj: 11.000,-Ft/alkalom

Összesen: 303.590,-

Gyorsított “B” kategóriás és automataváltós „B” kategóriás képzés esetén az óra díja 10.000,-/50 perc. Ez esetben az autósiskola garantálja 30 óra levezetését egy hónap alatt.

 

A „B” kategóriás vezetői engedélyhez a 96. kód

Elméleti tanfolyam: 35.000,- Ft

Vizsga:

 • szerkezet és üzemeltetési ismeretek: 10.500,-Ft/alkalom
 • munkavédelem, tűzvédelem, szállítás: 10.500,-Ft/alkalom

Gyakorlat rutin pályán: 4 óra – 10.000,-Ft/50 perc – 40.000,- Ft

Rutin vizsga: 9.700,- Ft/alkalom + vizsgaóra: 10.000,-Ft/alkalom

Összesen: 123.700,-Ft

 

„B+E” kategória

Elméleti tanfolyam – (e-learning) – 35.000,-Ft

Számítógépes vizsgák:

 • közlekedési ismeretek – 10.500,-Ft/alkalom
 • szerkezet és üzemeltetési ismeretek – 10.500,-Ft/alkalom
 • munkavédelem, tűzvédelem, szállítás – 10.500,-Ft/alkalom

Gyakorlás rutinpályán 3 óra – 10.000,-Ft/50 perc

Rutin vizsga – 9.700 + 10.000,- Ft /alkalom

Gyakorlás forgalomban 8 óra – 10.000,-Ft/50 perc

Forgalmi vizsga – 24.000,-Ft + 10.000,-Ft/vizsgaóra

Összesen: 238.200,-Ft

Mentesítések:

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek:

Egyetemen vagy főiskolán szerzett: gépész, autógépész, közlekedés mérnöki,üzemmérnöki, közlekedés mérnöki tanári, közlekedés üzemmérnöki műszaki tanári, szakirányú műszaki oktatói oklevél.

Katonai főiskolán szerzett: harcjármű üzemben tartó, katonai gépjármű üzemeltető, gépjármű technikus, harcjármű üzemeltetői oklevél.

Műszaki ismeretek szakos szakoktatói oklevél, technikusi oklevél.

Szakközépiskolai: közúti járműgépész, közlekedésgépész, gépjármű technikai,gépjárműüzemi, mezőgazdasági gépész, gépjavító, építőgépész,gépjárművezető és karbantartó.

Szakmunkás bizonyítvány: autószerelő, anyagmozgatógép szerelő, építő gépszerelő, mezőgazdasági gépszerelő, gépjárművezető és karbantartó,mezőgazdasági gépész, fakitermelési gépkezelő, állattartó telepi gépész,kertészeti gépész, növénytermesztő gépész, erdőgazdasági gépész,mezőgazdasági gépszerelő és üzemeltető, mezőgazdasági gépjavító és karbantartó. A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében szerzett gépjárműkezelői bizonyítvány.

Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás:

Munkavédelmi szakképesítés: munkavédelmi szakmérnöki, munkavédelmi üzemmérnöki, felsőfokú munkavédelmi (egyetemi), munkavédelmi technikusi,középfokú munkavédelmi oklevél, a közúti járművezetői vizsgáztatáskeretében 1993 jan. 1-je után tett sikeres vizsga a „munkavédelem,tűzvédelem, szállítás” vizsgatárgyból.

 

Elsősegély:

A vizsgaigazolás kiadásához az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – a Magyar Vöröskereszt által kiállított – igazolás (a továbbiakban: Vöröskeresztes igazolás) megszerzésének kötelezettsége alóli mentesítésüket  – végzettségükre tekintettel – az orvostudományi egyetemeken végzett orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, az állatorvostudományi egyetemeken végzett állatorvosok, továbbá az egészségtudományi alapképzésekben (főiskolai) képzésekben (diplomás) ápoló, védőnő, dietetikus, gyógytornász, mentőtiszt, szülésznő, közegészségügyi felügyelő, járványügyi ellenőr, egészségügyi szakoktató, intézetvezető szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzettek, valamint az egészségügyi iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzésben állam által elismert egészségügyi szakképesítéssel rendelkezők a szakképesítés megszerzését tanúsító okirattal igazolhatják.

 

Tanulóáthelyezés

A tanuló áthelyezésének módja és követelményei:

Bármely hallgató a képzés során áthelyeztetheti magát másik képzőszervhez, amit az alábbi módon tud megtenni:

Az iskolavezetőtől kikéri az áthelyező nyomtatványt („Képzési igazolás”), ezt az iskolavezető 3 munkanapon belül a rendelkezésére bocsátja (három példányban) a Szeged, Batthyány u. 34. alatti ügyfélszolgálatán. Ezen igazolásra kerül az áthelyezés kiadásának napjáig lehallgatott és levezetett órák pontos száma.

A tanuló-áthelyező nyomtatvány kiadásakor a felek elszámolnak a befizetésekkel és teljesítésekkel.

Ezt követően a hallgató az áthelyező nyomtatvánnyal elmegy a befogadó képzőszervez, ahol az iskola vezetője intézkedik az áthelyezési eljárás elindításáról.

Ezután már csak a befogadó iskolával kell a kapcsolatot tartani a képzés folytatása érdekében.

A tanuló áthelyezés közigazgatási eljárás keretében történik.

Amennyiben a hallgató a SZEGEDJOGSI autósiskolánál kívánja folytatni a jogosítvány megszerzését, tehát másik képző szervtől jelentkezik át, úgy a régi iskola által kitöltött áthelyező nyomtatvány leadásával („Képzési igazolás”) ügyfélszolgálatunkon kezdeményezheti az áthelyezési eljárás lefolytatását.

Oktatási helyszínek:

Elmélet: Szeged, Batthyány u. 34

Járműkezelés: Szeged, Etelka-sori tanpálya

 

Pótórák igénylése, díja:

Az alapórákon felül pótórák is igényelhetők. A további oktatási órák díja megegyezik az alapórák díjával,     amelyet a gyakorlati oktatóval kell egyeztetni.

 

Felügyeleti szerv:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Felügyeleti és Módszertani Igazgatóság

Cím: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45.

e-mail: info@kavk.hu

Telefonszám: 06-18141818

 

Engedélyező hatóság:

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Cím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.

Telefonszám: 06-179951700

 

Tanuló jogai és kötelezettségei

A tanuló joga:

a képzésen való részvétel előtt megismerni az Autósiskola Tájékoztatóját

a tájékoztatóban foglaltakat maradéktalanul igénybe venni

titoktartást kérni – az Autósiskolától és az oktatójától egyaránt – a személyiségi jogait érintő kérdésekben

jogos esetekben panaszt tenni

gépjárműtípust, oktatót választani és cserélni

a gyakorlás során használt gépkocsin vizsgázni

az elméleti foglalkozásokról késni, vagy korábban elmenni

az elméleti tanfolyamot térítésmentesen megismételni (másik csoport óráján részt venni)

az oktatóval egyeztetni a gyakorlati vezetés időpontjait

a gyakorlati órákon hospitálni (előzetes megbeszélés alapján)

a gyakorlati vezetést – a megbeszélt időpont előtt legalább 48 órával – lemondani. A 48 órán belül lemondott óra tandíját az autósiskolának jogában van felszámítani!

a képzést megszakítani – kezelési költség felszámítása mellett – és az elvégzett tanfolyamrészről igazolást kérni

részletfizetési kedvezményt igénybe venni

A tanuló kötelessége:

foglalkozásokon káros befolyásoltság nélkül, kipihent állapotban megjelenni

a foglalkozásokon kulturáltan és – a tananyag elsajátítása érdekében – aktívan részt venni

a tandíjat és a vizsgadíjat minden esetben előre megfizetni

követni az oktatói utasításokat, készülni az órákra, és a munkavédelmi előírásokat betartani

az oktató késése esetén rá legalább 30 percet (szimpla vezetési óra esetén 15 percet) várni

V

izsgadíjak és megfizetésük

 

 • Vizsgadíjak jelenlegi árai:

   

B kategóriás számítógépes elméleti, közlekedési alapismeretek vizsgák magyar, angol, német és román nyelven: 4.600 Ft/vizsgatárgy/vizsgaalkalom

Más kategória, számítógépes elméleti vizsga: 10.500 Ft/vizsgatárgy/vizsgaalkalom

AM: Közlekedési alapismeretek – 1×10.500

BE kategória: Közlekedési alapismeretek, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek, Munka és tűzvédelem – 3×10.500 = 31.500 Ft

B96 kategória: Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek, Munka és tűzvédelem – 2×10.500 = 21.000 Ft

Szóbeli vizsga igénylése tanulási olvasási nehézség esetén lehetséges.
Ára: 10.200 Ft/vizsgatárgy/vizsgaalkalom

Gyakorlati vizsga:

AM kategória: Járműkezelés, forgalmi vezetés – 7.200 Ft/Vizsgatárgy/vizsgaalkalom

B kategória: Forgalmi vezetés – 11.000 Ft/vizsgaalkalom

BE kategória: Rutin vizsga: 9.700 Ft/vizsgaalkalom; forgalmi vezetés: 24.000 Ft/vizsgaalkalom

B96 kategória: Rutin vizsga: 9.700 Ft/vizsgaalkalom

Kérjük figyelembe venni, hogy gyakorlati vizsgák esetén a vizsgadíj befizetése mellett a vizsgaórát is ki kell fizetni az autósiskolának.

Megfizetésük:
A vizsgadíj befizetése bankkártyával vagy készpénzzel a helyszínen, iskolánk ügyfélszolgálati irodájában lehetséges.
Az elméleti pótvizsgadíj befizetése a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft-nél is lehet. Cím: 6728 Szeged, Kereskedő köz 5/A-5/B.

 

Néhány vizsgákkal kapcsolatos információ

A Képzési rendelet tartalmazza.

A vizsgaidőpontról és a vizsga rendjéről a képzőszerv e-mailben értesíti a tanulót.

A vizsgaidőpontot a vizsgadíj visszatérítésével csak 7 nappal a vizsgaidőpont előtt lehet.

A vizsgadíj nem kerül visszatérésre, amennyiben a tanuló nem jelenik meg a vizsgán, vagy az időpontot 7 napon belül mondja vissza.

Amennyiben a tanuló egészségügyi okok miatt nem jelent meg a vizsgán, orvosi igazolás ellenében, a vizsga időpontjától számított 8 munkanapon belül igényelhet vizsgadíj-visszatérítést.
A vizsga helyszínén pontosan meg kell jelennie. A vizsgabiztos késése esetén, valamennyi vizsgán a vizsgázó legfeljebb 10 percet köteles várni.

A vizsgán igazolnia kell személyazonosságát. Erre alkalmas iratok: személyi igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély, illetve 14 éves korig diák igazolvány. Amennyiben bármilyen vezetői engedéllyel, vagy vezetői igazolvánnyal rendelkezik, azt az elméleti és gyakorlati vizsgára egyaránt köteles magával vinni. Amennyiben ezt nem teszi meg, nem vizsgázhat, a vizsgadíj pedig nem visszatéríthető.

Sikertelen vizsga esetén újabb vizsga 3 munkanap eltelte után tehető.

Forgalmi vizsga – B kategória kivételével – csak sikeres járműkezelési, vagy rutin és biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsga után tehető.

A vizsgát a vizsgabiztos köteles felfüggeszteni, és a Vizsgaközpont az érintett vizsgázót a vizsgától 6 hónapra eltilthatja, ha az:

a személyazonossága vagy személyi adatai tekintetében a vizsgabiztost megtévesztette, vagy azt megkísérelte

 a járműkezelési, vagy a forgalmi vizsgán a jogszabályban meghatározott feltételeknek nem felel meg

a vizsgabiztost döntésének meghozatalában előny adásával, ígéretével, fenyegetéssel befolyásolni törekedett

A vizsgabiztos a vizsgát felfüggesztheti, és a Vizsgaközpont három hónapra eltilthatja azt, aki a vizsga rendjét megzavarta.

A vizsgaközpont érvényteleníti azt a vizsgát, amelyet a vizsgázó a vizsgaközpont félrevezetésével, hamis adatok közlésével, jogszabályban meghatározott feltételek hiányában vagy a vizsgáztatás szabályainak megsértésével tett le. Amennyiben a vizsgaigazolást a vizsgaközpont már kiadta, a vizsga érvénytelenítéséről szóló döntést az ügyfél lakóhelye szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának szervezeti egységeként működő okmányirodának (a továbbiakban: okmányiroda) is megküldi.

 

Jó tanulást és sikerekben gazdag felkészülést kíván a SZEGEDJOGSI Autósiskola

 

Szeged, 2024.02.03.

Adatvédelmi nyilatkozat

www.szegedjogsi.hu – továbbiakban Adatkezelő- jelen adatvédelmi tájékoztató közzététele útján tesz eleget az érintettek személyes adatok kezelésére vonatkozó, a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE által előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségének, amelynek értelmében a Rendelet vonatkozó cikkei szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell az adatkezeléssel érintettek rendelkezésére bocsátani.

 • AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy személyes adatainak kezelése körében adatkezelőnek minősül.

NÉV: TÉBETŰ Kft.

SZÉKHELY: 6725 Szeged, Galamb utca 16/b

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 06-09-027628

ADÓSZÁM: 27725919-1-06

TELEFON: +36 70 703 6380

E-MAIL: info@szegedjogsi.hu

WEBOLDAL: www.szegedjogsi.hu

A személyes adatokat a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, oktató a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.

III. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják;

5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

13. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.

IV. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

1. Az érintett hozzájárulása

(1) A személyes adatok kezelésének jogszerűségének az érintett hozzájárulásán kell alapulnia, vagy valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkeznie.

(2) Az érintett hozzájárulása alapján történő adatkezelés esetén az érintett a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását a következő formában adhatja meg:

a) írásban, személyes adatkezeléshez hozzájárulást adó nyilatkozati formában,

b) elektronikus úton, a Vállalkozás internetes weboldalán megvalósított kifejezett magatartásával, jelölőnégyzet kipipálásával, vagy ha az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi.

(3) A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak. (4) A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed.

(5) Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni. Ha az érintett hozzájárulását elektronikus felkérést követően adja meg, a felkérésnek egyértelműnek és tömörnek kell lennie, és az nem gátolhatja szükségtelenül azon szolgáltatás igénybevételét, amely vonatkozásában a hozzájárulást kérik.

(6) Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

2. Szerződés teljesítése

 • Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

 • A szerződés teljesítéséhez nem szükséges személyes adatok kezeléséhez való érintetti hozzájárulás nem lehet feltétele a szerződéskötésnek.

3. Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, vagy az érintett, illetve más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme

 • Az adatkezelés jogalapját jogi kötelezettség teljesítése esetén törvény határozza meg, így az érintett hozzájárulása az személyes adatainak kezeléséhez nem szükséges.

 • Az adatkezelő köteles tájékoztatni az érintettet az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról az adatkezelő személyéről, továbbá a jogairól, a jogorvoslati lehetőségekről.

 • Az adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése címén az érintett hozzájárulásának visszavonását követően jogosult kezelni azon adatkört, amely valamely rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése végett szükséges.

4. Közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése.

 • Az adatkezelő – ideértve azt az adatkezelőt is, akivel a személyes adatokat közölhetik – vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre, feltéve hogy az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget, figyelembe véve az adatkezelővel való kapcsolata alapján az érintett észszerű elvárásait. Az ilyen jogos érdekről lehet szó például olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és az adatkezelő között, például olyan esetekben, amikor az érintett az adatkezelő ügyfele vagy annak alkalmazásában áll.

 • A jogos érdek fennállásának megállapításához mindenképpen körültekintően meg kell vizsgálni többek között azt, hogy az érintett a személyes adatok gyűjtésének időpontjában és azzal összefüggésben számíthat-e észszerűen arra, hogy adatkezelésre az adott célból kerülhet sor.

 • Az érintett érdekei és alapvető jogai elsőbbséget élvezhetnek az adatkezelő érdekével szemben, ha a személyes adatokat olyan körülmények között kezelik, amelyek közepette az érintettek nem számítanak további adatkezelésre. 

V. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY ADATAINAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI

1. Az érintett személy jogairól röviden a következő tájékoztatást adja :

Az érintettnek joga van:

 • a tájékoztatáshoz az adatkezelés megkezdése előtt,

 • arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz,

 • adatainak helyesbítését, törlését kérni, értesítést kapni az adatkezelőtől ennek megtörténtéről,

 • az adatkezelés korlátozását kérni, értesítést kapni az adatkezelőtől ennek megtörténtéről,

 • az adathordozhatósághoz,

 • tiltakozáshoz, ha személyes adatait közérdekű célból, vagy az adatkezelő jogos érdekére hivatkozással kezelik.

 • mentesüljön az automatikus döntéshozatal alól, beleértve a profilalkotást,

 • a felügyeleti hatóságnál való panasztételhez. Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., Telefon: +36 (1) 391-1400;Fax:+36(1)391-1410.,www:http://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz,

 • Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz

 • Az adatvédelmi incidensről való tájékoztatáshoz.

2. Az érintetti jogokról nyújtott részletes tájékoztatás

Tájékoztatáshoz való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy adatainak kezelésére irányuló tevékenység megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő információkról.

(2) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik:

 • az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

 • az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;

 • a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

 • a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;

 • adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

 •  
 • adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a Rendelet 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.

(3) Az (1) bekezdésben említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;

 • az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

 • a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

 • a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

(4)   Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:

 • az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

 • az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;

 • a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

 • az érintett személyes adatok kategóriái;

 • a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

 • adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli címzett vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a 46. cikkben, a Rendelet 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az elérhetőségükre való hivatkozás.

(2)   Az (1) bekezdésben említett információk mellett az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következő kiegészítő információkat:

 • a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

 • ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről;

 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;

 • a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

 • a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e; és

 • a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

(3)   Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a (2) bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról.

(4)   Az (1)–(3) bekezdést nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:

 • az érintett már rendelkezik az információkkal;

 • a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a 89. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés esetében, vagy amennyiben az e cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését. Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében;

 • az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy

 • a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.

Az érintett hozzáférési joga

(1)  Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;

 • az érintett személyes adatok kategóriái;

 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

 • a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

(2) Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

(3) Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Az érintett helyesbítéshez és törléshez való joga

A helyesbítéshez való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 • az érintett visszavonja a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez) vagy a rendelet 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében (kifejezett hozzájárulás adása) az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 • az érintett a rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján (tiltakozáshoz való jog) tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján (üzletszerzés érdekében történő személyes adatkezelés elleni tiltakozás) tiltakozik az adatkezelés ellen;

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 • a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

(2) Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az érintett kérelmére azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

 • a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a rendelet 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

 • a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 • az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

(2) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

(3) Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A személyes adatok helyesbítéséhez, vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

(1) Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

(2) Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adathordozhatósághoz való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 • az adatkezelés a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (érintett hozzájárulása a személyes adatok kezeléséhez) vagy a rendelet 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja (érintett kifejezett hozzájárulása az adatkezeléshez) szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és

 • az adatkezelés automatizált módon történik.

(2) Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

(3) Az e cikk (1) bekezdésében említett jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

(4) Az (1) bekezdésben említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A tiltakozáshoz való jog

1)   Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében megvalósuló adatkezelése, illetve az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen (a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló adatkezelés) ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

(2)   Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

(3)   Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

(4)   Az (1) és (2) bekezdésben említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

(5)   Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

(6)   Ha a személyes adatok kezelésére a rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga

(1)   Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

(3) A (2) bekezdés a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

(4) A (2) bekezdésben említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a Rendelet 9. cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

Az érintett panasztételhez és jogorvoslathoz való joga

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog.

(1) Az érintett a Rendelet 77. cikke alapján jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.

(2) Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410 www: http://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

(3) A felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

(1)   Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

(2)   Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a Rendelet 77. cikke alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

(3)   A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

(4)   Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

(1)   A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

(2)   Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

Korlátozások

(1) Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban:

 • nemzetbiztonság;

 • honvédelem;

 • közbiztonság;

 • bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését;

 • az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különösen az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális biztonságot;

 • a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;

 • a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása, felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;

 • az a)–e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi feladatok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység;

 • az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;

 • polgári jogi követelések érvényesítése.

(2) Az (1) bekezdésben említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes rendelkezéseket tartalmaznak legalább:

 • az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira,

 • a személyes adatok kategóriáira,

 • a bevezetett korlátozások hatályára,

 • a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás megakadályozását célzó garanciákra,

 • az adatkezelő meghatározására vagy az adatkezelők kategóriáinak meghatározására,

 • az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe véve az adatkezelés vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és céljait,

 • az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és

 • az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a korlátozásról, kivéve, ha ez hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját.

 •  

Az adatvédelmi incidensről történő tájékoztatás

(1) Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

(2) Az (1) bekezdésben említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a

az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit, az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

(3) Az érintettet nem kell az (1) bekezdésben említettek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az (1) bekezdésben említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

(4) Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a (3) bekezdésben említett feltételek valamelyikének teljesülését.

VI. AZ ÉRINTETT KÉRELME ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS

(1) A Vállalkozás elősegíti az érintett jogainak gyakorlását, az érintett jelen adatkezelési tájékoztatóban is rögzített jogainak gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani.

(2) A Vállalkozás indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

(3) Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

(4)   Ha a Vállalkozás nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

(5) A Vállalkozás díjmentesen biztosítja az érintett számára a következő tájékoztatást és intézkedést: visszajelzés a személyes adatok kezeléséről, hozzáférés a kezelt adatokhoz, adatok helyesbítése, kiegészítése, törlése, adatkezelés korlátozása, adathordozhatóság, tiltakozás az adatkezelés ellen, az adatvédelmi incidensről való tájékoztatás.

(6) Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: 5000.- Ft összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

(7) A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.

(8) A Rendelet 11. cikkének sérelme nélkül, ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a Rendelet 15–21. cikk szerinti kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

IX. ADATVÉDELMI INCIDENS (PERSONAL DATA BREACH) ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS

(1) Adatvédelmi incidens a Rendelet értelmében a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

(2) Adatvédelmi incidensnek minősül a személyes adatokat tartalmazó eszköz (laptop, mobiltelefon) elvesztése, vagy ellopása, illetve az is annak minősül, ha az adatkezelő által titkosított állomány visszafejtésére szolgáló kód elvesztése, hozzáférhetetlenné válása, ransomware (zsarolóvírus) általi fertőzés, amely a váltságdíj megfizetéséig hozzáférhetetlenné teszi az adatkezelő által kezelt adatokat, az informatikai rendszer megtámadása, tévesen elküldött személyes adatokat tartalmazó e-mail, címlista nyilvánosságra hozatala stb.

(3) Az adatvédelmi incidens észlelése esetén a Vállalkozás képviselője haladéktalanul vizsgálatot folytat le az adatvédelmi incidens azonosítása és lehetséges következményeinek megállapítása céljából. A károk elhárítása érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

(4) Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

(5) Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek.

(6) Az (3) bekezdésben említett bejelentésben legalább:

 • ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;
 • közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
 • ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 • ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

(7) Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők.

(8) Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze a Rendelet 33. cikkében foglalt követelményeknek való megfelelést.

VI. A WEBOLDALLAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS

A Vállalkozás honlapjára látogatók adataival kapcsolatos tájékoztatás

(1) A Vállalkozás honlapján tett látogatások során egy vagy több cookie – apró információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával – kerül küldésre a honlapot meglátogató személy számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz, amennyiben ehhez a honlapot meglátogató személy világos és egyértelmű tájékoztatást követően kifejezett (aktív) hozzájárulását adta a honlap további böngészésére irányuló magatartásával.

(2) A cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása érdekében működnek. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak, a Vállalkozás személyes adatkezelést e körben nem folytat.

Regisztráció, hírlevél feliratkozás

(1) Az adatkezelés jogalapja regisztráció, hírlevél feliratkozás esetén az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett a Vállalkozás honlapján a „regisztráció” illetve „hírlevél feliratkozás” szövegrész melletti jelölőnégyzet kipipálásával ad meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.

(2) Az érintetti kör regisztráció, hírlevél feliratkozás esetén: minden olyan természetes személy, aki a Vállalkozás hírlevelére feliratkozni kíván, illetve a honlapon regisztrálni kíván és hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez.

(3) A kezelt adatok köre hírlevél feliratkozás esetén: név, e-mail cím.

(4) A kezelt adatok köre regisztráció esetén: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, belépési jelszó.

(5) Az adatkezelés célja hírlevél feliratkozás esetén: az érintett tájékoztatása a Vállalkozás szolgáltatásairól, termékeiről, az azokban bekövetkezett változásokról, tájékoztatás hírekről, eseményekről.

(6) Az adatkezelési cél regisztráció esetén: kapcsolatfelvétel szerződéskötés előkészítése végett, a honlapon ingyenesen elérhető szolgáltatások nyújtása érintett részére, hozzáférés a weboldal nem nyilvános tartalmaihoz.

(7) Az adatok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat) hírlevél feliratkozás, regisztráció esetén: a Vállalkozás vezetője, ügyfélkapcsolatot ellátó munkatárs, a Vállalkozás weblapjának üzemeltetését ellátó adatfeldolgozó munkatársai.

(8) Az adatkezelés időtartama hírlevél feliratkozás, regisztráció esetén: hírlevél feliratkozás esetén a leiratkozásig, regisztráció esetén az érintett kérelmére történő törlésig.

(9) Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, illetve kérheti regisztrációja (személyes adatai) törlését. A hírlevél leiratkozás az érintett részére megküldött elektronikus levelek láblécében elhelyezett leiratkozási linkre kattintva, vagy a Vállalkozás székhelyére megküldött postai levélben történik.

Direkt marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés

(1) A Vállalkozás direkt marketing célú adatkezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, amely egyértelmű és kifejezett. Az érintett egyértelmű, kifejezett előzetes hozzájárulását a Vállalkozás honlapján a hozzájárulás direkt marketing célú megkereséshez szövegrész melletti jelölőnégyzet kipipálásával adja meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.

(2) Az érintett hozzájárulását papír alapon is meg tudja adni, jelen szabályzat 2. sz. mellékletét képező adatlap kitöltése útján.

(3) Az érintetti kör: minden olyan természetes személy, aki egyértelmű, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Vállalkozás személyes adatait direkt marketing céljára kezelje.

(4) Az adatkezelési célok: szolgáltatásnyújtással, termékértékesítéssel kapcsolatos reklámok, ajánlatok küldése, akciókról való értesítés elektronikus, vagy postai úton.

(5) A személyes adatok címzettjei: a Vállalkozás vezetője, az ügyfélszolgálati feladatokat, marketing feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalók.

(6) A kezelt személyes adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím.

(7) Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok direkt marketing céljára való kezelése érintett általi visszavonásáig.

Webáruházzal összefüggő adatkezelés

(1) A webáruházban történő regisztrációra, a hírlevélre történő feliratkozással kapcsolatos adatkezelési tevékenységre, illetve a látogatók tájékoztatására a fenti rendelkezések az irányadók.

(2) A Vállalkozás weboldalán online, elektronikus úton történő szerződéskötések (vásárlások) a 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.) hatálya alá esnek, ezért az adatkezelés célja a fentiek mellett a jogszabály által előírt fogyasztói tájékoztatásra vonatkozó szolgáltatói kötelezettség teljesítésének a bizonyítása, a szerződés megkötésének a bizonyítása, a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díj(ak) számlázása, valamint az az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

(3) A webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése.

(4) Az adatkezeléssel érintett adatok kategóriái: vásárlók neve, lakcíme, telefonszáma, belépési jelszava, bankszámlaszáma.

(5) Az adatkezeléssel érintett személyek kategóriái: minden olyan természetes személy, aki a Vállakozás webáruházában regisztrál, hírlevélre feliratkozik, vásárol.

(6) Az adatok címzetteinek kategóriái: a Vállakozás vezetője, az ügyfélkapcsolatokat, értékesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók, a Vállalkozás weblapjának üzemeltetését ellátó adatfeldolgozó munkatársai, illetve a Vállakozás könyvelési feladatait ellátó munkavállalói, az ezen feladatokat ellátó adatfeldolgozó munkavállalói.

(7) Az adatkezelés helye a Vállalkozás székhelye.

(8) Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 5 év.

VII. SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG

(1) A Vállalkozás a vele szerződő természetes személyek – ügyfelek, vevők, szállítók – személyes adatainak kezelését ellátja a szerződéses jogviszonnyal összefüggésben. A személyes adatok kezeléséről az érintettet tájékoztatni kell.

(2) Az érintettek köre: mindazon természetes személyek, akik a Vállalkozással szerződéses kapcsolatot létesítenek.

(3) Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése, az adatkezelés célja a kapcsolattartás, a szerződésből eredő igényérvényesítés, szerződéses kötelezettségeknek megfelelés biztosítása.

(4) A személyes adatok címzettjei: a Vállalkozás vezetője, a Vállalkozás ügyfélszolgálati, könyvviteli feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalói, adatfeldolgozói.

(5) A kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, székhely, telefonszám, e-mail cím, adószám, bankszámlaszám, vállalkozói igazolvány szám, őstermelői igazolvány szám.

(6) Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 5 év.

VIII. TÁJÉKOZTATÁS ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSRŐL

(1) Vállalkozásunk az ügyféltérben/tulajdonát képező területen, az ahhoz tartozó egységekben elektronikus megfigyelő- és rögzítő rendszert (kamerarendszer) üzemeltet. A megfigyelt, jelen táblával jelzett területre (helyiségbe) való belépése esetén az elektronikus megfigyelőrendszer az érintett képmását és cselekvését rögzíteni fogja.

(2) A kamerás megfigyelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása Vállalkozásunk figyelemfelhívó táblák formájában kihelyezett tájékoztatása alapján. Az érintett hozzájárulása kifejezett ráutaló magatartás formájában is megadható. Ilyen kifejezett ráutaló magatartásnak minősül, ha az elektronikus megfigyelő- és rögzítő rendszerrel megfigyelt helyiségbe/területre bemegy, illetve ott tartózkodik. Amennyiben ön a hozzájárulását megadni nem kívánja, a figyelemfelhívó táblával megjelölt helyiségekbe/területre vagy egységekbe ne lépjen be.

(3) A felvételek készítésének célja az emberi élet, a testi épség, személyi szabadság védelme, az üzleti titok védelme, a személy- és vagyonvédelem érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, a jogsértések bizonyítása, az ügyféltérben előforduló esetleges balesetek körülményeinek a dokumentálása, és a biztosító feladatainak ellátásához szükséges, a közönség számára nyilvános magánterületének a védelme. A kamerás megfigyelőrendszer hangot nem rögzít.

(4) A kamerás megfigyelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása a Vállalkozás figyelemfelhívó táblák formájában kihelyezett tájékoztatása alapján. Az érintett hozzájárulása kifejezett ráutaló magatartás formájában is megadható. Ilyen kifejezett ráutaló magatartásnak minősül, ha az elektronikus megfigyelő- és rögzítő rendszerrel megfigyelt helyiségbe/területre bemegy, illetve ott tartózkodik.

(5) Az elektronikus megfigyelőrendszer által rögzített felvételek (személyes adatok) tárolásának helye Vállalkozásunk székhelye, a felvételek tárolásának időtartama az elkészítéstől számított 3 munkanap.

(6) A kezelt adatok köre: az üzemeltett kamerarendszer által rögzített érintetti képmás, és egyéb személyes adatok.

(7) A kamerafelvétel útján rögzített személyes adatok megismerheti: Vállalkozás vezetője, a kamerarendszert működtető munkavállalók, az üzemeltetést ellátó adatfeldolgozó a jogsértések felderítése, rendszer működésének ellenőrzése céljából.

IX. AZ ADATBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

(1) A Vállalkozás személyes adatot csak a jelen szabályzatban rögzített tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhet.

(2) A Vállalkozás az adatok biztonságáról gondoskodik, e körben kötelezettséget vállal arra, hogy megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához, illetőleg kialakítja a fentiekben meghatározott jogszabályok érvényesüléséhez szükséges eljárási szabályokat.

(3) A Vállalkozás az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

(4) A Vállalkozás által az adatbiztonság érdekében végrehajtandó technikai és szervezési intézkedéseket a Vállalkozás adatvédelmi szabályzata rögzíti.

(5) A Vállalkozás az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére, több lehetséges adatkezelési megoldás esetén a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosító megoldást választja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

X. AZ ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

1. Az adatfeldolgozással kapcsolatos általános szabályok

(1) Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az adatkezelő határozza meg.

(2) A Vállalkozás deklarálja, hogy az adatfeldolgozó tevékenysége során az adatkezelésre vonatkozó érdemi döntés meghozatalára kompetenciával nem rendelkezik, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

(3) Az adatfeldolgozó részére az adatkezelési műveletek tárgyában adott utasítások jogszerűségéért a Vállalkozás felel.

(4) A Vállalkozás kötelezettsége az érintettek számára az adatfeldolgozó személyéről, az adatfeldolgozás helyéről való tájékoztatás megadása.

(5) A Vállalkozás az adatfeldolgozónak további adatfeldolgozó igénybevételére felhatalmazást nem ad.

(6) Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Az adatfeldolgozással nem bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti tevékenységben érdekelt.

Kelt: Szeged, 2022. 12. 01.

B kategóriás prémium órák

Gyorsan szeretnéd megszerezni a jogsit?
Ez a neked való tanfolyam!

 • Akkor érdemes elkezdeni a tanfolyamot, ha legalább 16 és fél éves vagy, mert gyakorlati vizsgát csak 17 éves korodtól tehetsz.
 • Először is menj el a háziorvosodhoz, és csináltass egészségügyi alkalmassági vizsgálatot! Ne felejts el pénzt vinni magaddal (kb. 7.000,-Ft)!
 • Jelentkezz a KRESZ tanfolyamra itt, a honlapon! E-learning segítségével azonnal elkezdheted otthonról!
 • Az elméleti tanfolyam előtt kell befizetned annak díját és a vizsgadíjat.
 • A sikeres vizsga után 7 napon belül elkezdhetsz vezetni.
 • Kötelezően összesen minimum 29 óra  és 580 km levezetése szükséges ahhoz, hogy forgalmi vizsgát tegyél. Ezt 6 hét alatt levezetheted. Óradíj: 10.000,-Ft/50 perc.
 • A vezetési időpontok megbeszélésénél elsőbbséget élvezel.
 • Rugalmasabb ügyintézésre és több figyelemre számíthatsz a hétköznapi feladatok és a vezetési órák összeegyeztetése során.
 • A vizsgák egyeztetésénél is igyekszünk  a neked legmegfelelőbbet választani.
 • A forgalmi vezetéssel párhuzamosan érdemes elkezdeni az elsősegély tanfolyamot. A PRÉMIUM csomagban ezt egy nap alatt elvégezheted.
 • Három nap múlva a tanfolyam indulásakor kért orvosi igazolással, a személyi igazolványoddal, a lakcímkártyáddal és az esetleges már meglévő más kategóriára szóló jogosítványoddal kell felkeresned bármelyik kormányablakot, ami után bő egy héttel kézhez veheted a jogosítványod

SZEGEDJOGSI Autósiskola

SZEGEDJOGSI Autósiskola

Akció egyetemistáknak!

„B” kategóriás elméleti tanfolyam most 24.990 Ft helyett 11.990 Ft!

Következő tantermi KRESZ tanfolyam

nap
óra
perc
másodperc
nap
óra
perc
másodperc

Időpontok:
november 8, 10, 15, 17, 21, 22, 24. 16:00-19:10

Megnyitó: november 3. 16:00.

Jelentkezési határidő: november 3.

Megnyitó: november 3. 16:00
Órák időpontjai: november 8, 10, 15, 17, 21, 22, 24. 16:00-19:10

Tanfolyamok

Elmélet

B kategória - automataváltóval

Tanulók mondták

Kérdezz bátran!

+36 70/282-1929

Semjényi Márton (irodavezető) - ENGLISH speaking

+36 70/703-6380

Semjényi Róbert (iskolavezető)

E-mail: szegedjogsi@gmail.com

Jelentkezés

Jelentkezz bármelyik tanfolyamunkra itt!

Az alábbi jelentkezési lap kitöltésével tudni fogjuk, hogy hozzánk szeretnél jelentkezni. Kérünk, hogy az adataidat pontosan, a személyes okmányaidon szereplő adatoknak megfelelően töltsd ki!
Amint elküldted a jelentkezésedet, igyekszünk minél hamarabb felvinni az adataidat a rendszerbe és felvenni veled a kapcsolatot. Válaszolunk a felmerülő kérdésekre. Egy későbbi, számodra alkalmas időpontban kell majd csak bejönnöd az autósiskolába. Akkor megbeszéljük a részleteket, és alá tudod írni a szükséges papírokat is.
De természetesen személyesen is bejöhetsz az irodába jelentkezni.

Jelentkezési lap