driving license

Hungarian driving license in Szeged.

Akcióink

Guardians támogatás

Beiratkozásoddal támogatnád a szegedi sportéletet is?
Jelentkezz „AM”, „B”, „BE” vagy „B96” kategóriás tanfolyamunkra, és támogasd a Guardians amerikafutball-csapatot! A tanfolyam ára számodra továbbra is az eredeti áron lesz elérhető, viszont az általad befizetett összegből 10.000 Forintot a környék egyetlen amerikai foci csapatának ajándékozunk. Online jelentkezésnél csupán annyi a dolgod, hogy megjegyzésbe beírod a „Guardians” vagy személyes beiratkozás esetén mondod nekünk az irodában.

Fotó: Maróti János

B 96. kód

Kisebb pótkocsi vontatására

Miben más, mint a BE?

Milyen utánfutót vezethetsz vele?

„B” kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvényt, ahol a járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege 3500 kg és 4250 kg között van.

Jelentkezés feltételei:

  • Érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya
  • „B” kategóriára érvényesített, nem kezdő, érvényes vezetői engedély
  • Betöltött 16 év és 9 hónap
  • Nem magyar állampolgárság esetén – érvényes tartózkodási  engedély
  • Első tandíj-részlet megfizetése

Követelmények a tanfolyam során:

Elmélet:

Tantárgyak: Munka és tűzvédelem, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek.

Csak e-learning tanfolyam: maximum 75 óra / 180 nap

Hatósági számítógépes elméleti vizsga mind a két tantárgyból. (Bukás esetén csak a sikertelen vizsgatárgyat kell ismételni)

Gyakorlat:

Alapoktatás: 4 óra

Hatósági rutin vizsga: 30 perc

Összesen: 4 óra 30 perc

A teljes képzés során mindössze egyszer, a rutin vizsga napján kell Szegedre jönni. Így a nem Szeged közelében lakókat is tudjuk fogadni! Az ügyintézés pontos menetével kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz!

Költségek:

A „B” kategóriás vezetői engedélyhez a 96. kód

Elméleti tanfolyam: 35.000,- Ft

Vizsga:
szerkezet és üzemeltetési ismeretek – 10.500,-Ft/alkalom
munkavédelem, tűzvédelem, szállítás  – 10.500,-Ft/alkalom

Tanpályahasználati-díj: 8.000,-Ft (egyszeri költség)

Gyakorlat rutin pályán: 4 óra – 10.000,-Ft/50 perc

Rutin vizsga: 9.700,- Ft + 10.000,- Ft/alkalom

Összesen: 123.700,-Ft

Vállalási feltételek

Név: SZEGEDJOGSI Autósiskola

Cím: 6722 Szeged, Szentháromság u. 34.

Email: szegedjogsi@gmail.com

Telefonszám: +3670/703-6380

Web: szegedjogsi.hu    

 

Cégforma: TÉBETŰ KFt.

6725 Szeged, Galamb u. 16/b

adószám: 27725919-1-06

cégjegyzékszám: 06-09-027628

 

Iskolavezető neve: Semjényi Róbert

E-mail cím: semjenyirobert@gmail.com

Telefonszám: 70/703-6380

 

Ügyfélfogadó címe: 6722 Szeged, Szentháromság u. 34.

Telefonszáma: 70/703-6380

Ügyfélfogadási időpontok:      hétfő 14:00-17:00

                                                               kedd 14:00-17:00

                                                               szerda 14:00-17:00

                                                               csütörtök 14:00-17:00

                                                               péntek: 12:00-14:00

Egyéb telephely:

Tanterem: 6722 Szeged, Batthyány u. 34.

 

A tanfolyamra való felvétel módja:
Autósiskolánk járművezető képzést „AM”,” B”, 96. kód “B” kategóriához, „BE” kategóriában végez, a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet (a továbbiakban: Képzési Rendelet) szerint, valamint a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott, az egyes járműkategóriákra vonatkozó „Tantervi és vizsga- követelmények”alapján:

a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort betöltötte, vagy

tanfolyami képzés esetén annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb

megfelel a külön jogszabályokban megfogalmazott orvosi és pályaalkalmassági,

valamint ‐ írásbeli nyilatkozata alapján ‐ a külön jogszabályban meghatározott közlekedés biztonsági feltételeknek

a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetén az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik

tandíj első részletét befizette

valamint a tanuló meghatalmazza a képzőszervet adatainak kezelésére, a tanfolyam- és vizsgaügyintézés során.

Előírt egészségi és PÁV alkalmassági vizsgálatok kategóriánként:

A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI.26.) NM rendelet alapján az „AM” kategória esetén orvosi alkalmassági vélemény nem szükséges.

A jelentkező az „AM” segédmotoros kerékpár kategória kivételével az összes kategóriában köteles az alkalmassági vizsgálat elvégzésére az első fokon jogosult orvosnál (háziorvos, üzemorvos, üzem- egészségügyi szakrendelés) megjelenni, magát a szükséges 1. csoportú előzetes egészségi alkalmassági vizsgálatnak alávetni.

Pályaalkalmasság: előzetes pályaalkalmassági vizsgálat csak akkor szükséges, ha azt az orvosi vizsgálat során elrendelték.

Rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat (PÁV) szükséges gépjárművezetői gyakorlatból a 2 éven belüli, azonos kategóriában, alkategóriában kombinált kategóriában 5. sikertelen vizsgát követő vizsga letételéhez.

 

Tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei kategóriánként:

Tanfolyamra jelentkezés feltételei:

„AM” kategória:

a vezetői engedély megszerzését legkorábban 13 és fél évesen lehet megkezdeni;

első tandíj részlet befizetése

az autósiskolánál megkötött tanulmányi szerződés

 

„B” kategória:

minimum 16,5 életév betöltése

gépjárművezetői alkalmassági vélemény, (Eü. 1 csoport – háziorvos végzi)

amennyiben érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, úgy az orvosi vélemény helyett a vezetői engedély fénymásolata szükséges,

alapfokú iskolai végzettség meglétének (bemutatja a bizonyítványt)

nem magyar állampolgárság esetén – érvényes tartózkodási engedély

első tandíj-részlet megfizetése

az autósiskolánál megkötött tanulmányi szerződés

A „B” kategóriás vezetői engedélyhez a 96. kód:

 

Érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya

„B” kategóriára érvényesített, nem kezdő, érvényes vezetői engedély

betöltött 17. év

nem magyar állampolgárság esetén – érvényes tartózkodási engedély

első tandíj-részlet megfizetése

„B+E” kategória:

érvényes „B” kategóriás vezetői engedély,

kezdő vezetői engedély lejárta,

tanfolyamra az vehető fel,
aki a 18. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb hat hónappal fiatalabb.

nem magyar állampolgárság esetén – érvényes tartózkodási engedély
első tandíj-részletet befizette

 

Minden kategóriában elméleti vizsgára bocsátható:

a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb

aki a tanfolyam elméleti részét hiányzás nélkül elvégezte, vagy

az alól felmentették,

első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el,

aki a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló rendelet alapján tanfolyammentes vizsgát tehet

megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint – írásbeli nyilatkozata alapján – a külön jogszabályokban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek,

gépjárművezetői alkalmassági véleménnyel rendelkezik (kivéve „AM” kategória)

a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül a külön jogszabályban előírt életkornál legfeljebb három hónappal fiatalabb

a jogszabályokban előírt iratokat leadta,

kitöltött jelentkezési lap

a tan- és vizsgadíjat előre befizette.

 

Gyakorlati vizsgára bocsátható, aki:

 

sikeres elméleti vizsgával rendelkezik

a jogszabályban előírt életkort betöltötte

AM kategóriában járműkezelési vizsgát tehet az is, aki az előírt életkort még nem töltötte be, forgalmi vizsgára azonban csak a 14. életévének betöltése után bocsátható

a tanfolyam kötelezően előírt gyakorlati részét igazoltan elvégezte

a Képzési Rendelet 3. számú mellékletének 3.2.1. pontjában meghatározott, kötelező óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette

forgalmi vizsga esetén – „B” járműkategória kivételével – sikeres járműkezelési, vagy rutin vizsgával rendelkezik

a vizsgadíjat megfizette

 

„Am” kategóriában az alábbi felszerelés kötelező a vizsgán (és az oktatás során)

bukósisak
szemüveg (a bukósisak kialakításától függően)
protektoros hosszúnadrág (nadrágba vagy nadrágra illeszthető térdprotektorral) és protektoros dzseki (dzsekibe vagy dzsekire illeszthető könyök- és gerincprotektorral)
protektoros kesztyű
magas szárú zárt cipő vagy csizma
elől-hátul „T” betűjelzéssel ellátott, tanulónként eltérő színű vagy számozott tanulómellény
A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes. Ha a vizsgázó ez idő alatt az adott kategóriához tartozó vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet.

Elsősegélynyújtási ismeretek

Az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással, vagy annak megszerzése alóli mentesség alapjául szolgáló szakképesítést tanúsító okirattal kell igazolni.

A Csongrád Megyei Vöröskereszt címe: 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 119.

Az igazolás megszerzése nem tanfolyamköteles.

 

Az alapfokú iskolai végzettség igazolásának módja:

a személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,

az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával

külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), valamint

a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol vagy annak meglétét előfeltételezi.

 

A vizsgaigazolás
Abban az esetben, ha a jelölt az adott kategóriához illetve alkategóriához tartozó valamennyi vizsgáját sikeresen teljesítette a Vizsgaközpont vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes Közlekedési Igazgatási Hatóság részére.

Az okmányiroda készíti el a járművezetésre jogosító okmányt

Ekkor az alábbi dokumentumokat kell bemutatni:

 

személyi igazolvány

lakcímkártya

közúti elsősegélynyújtási vizsgát igazoló kártya vagy a vizsgamentesség alapjául szolgáló szakképesítés megszerzését tanúsító okirat

orvosi alkalmassági igazolás

A „B” kategóriára érvényesített vezetői engedély a járművezető 18. életévének-, az „AM” járműkategóriára érvényesített vezetői engedély a járművezető 16. életévének betöltéséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít.

A nemzetközi kategóriák valamelyikére érvényes vezetési jogosultság megszerzésének napjától számított 2 évig a vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül.

 

Nem magyar állampolgár esetében rendelkezik legalább 185 napig érvényes magyarországi tartózkodási engedéllyel.

 

Tanfolyamok tantárgyai, kötelező óraszámok:

Az elméleti tanórák 45 percesek, a gyakorlati órák 50 percesek minden kategóriában.

 

„AM” kategória elméleti tantárgyak:

 

Közlekedési ismeretek, járművezetés elmélete összesen 28 órában.

E-learning oktatás esetén: max. 60 óra / 90 nap

Gyakorlati képzés:

  • alapoktatás 4 óra
  • főoktatás 6 óra
  • összesen 10 óra
  • minimum futásteljesítmény 100 km

Az „AM” kategória gyakorlati oktatását külön szerződés keretében a 2-4 Kerék KFt. végzi

A 2-4 Kerék KFt. elérhetőségei:

Cím: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 56.

Telefon: 20/5603514

E-mail: szegedautosiskola@gmail.com

 

„B” kategória

elméleti tantárgyak:

  • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek, közlekedési ismeretek, járművezetés elmélete összesen 28 órában.
  • E-learning oktatás esetén: max. 60 óra / 90 nap

Gépkocsivezetés gyakorlata:

  • alapoktatás: 9 óra
  • városi vezetés: 14 óra
  • országúti vezetés: 4 óra
  • éjszakai vezetés: 2 óra
  • összesen 29 óra
  • minimum futásteljesítmény 580 km

A „B” kategóriás vezetői engedélyhez a 96. kód

 

Elmélet:

  • Csak E-learning oktatás: maximum 75 óra / 180 nap

Gyakorlat:

  • Alapoktatás 4 óra
  • Hatósági rutin vizsga: 30 perc
  • Összesen: 4 óra 30 perc

„B+E” kategória

 

Elmélet: csak E-learning oktatás: max. 75 óra / 180 nap

Gyakorlati oktatás:

  • alapoktatás 3 óra
  • Hatósági rutin vizsga: 30 perc
  • városi vezetés 4 óra
  • országúti vezetés 4 óra
  • Hatósági forgalmi vizsga: 50 perc
  • Összesen 11 óra + 80 perc
  • minimum futásteljesítmény 220 km
 

 

Járműhasználat

A gyakorlati óradíjak a járműhasználat díját is tartalmazzák.

 

Az alábbi járműtípusokból lehet választani kategóriánként:

 

„AM” kategória- Yamaha DT 50, Kymco Agility

 

„B” kategória – Volkswagen Polo, Volkswagen Touran, Volkswagen Golf Plus, Suzuki SX-4 S-Cross, Honda HR-V, Opel Astra, Skoda Octavia Kombi

„B” kategória, automata váltós – Hyundai IX35; Renault Megane

 

„B+E” kategória – Volkswagen Touran+Hapert utánfutó

 

Tanuló által biztosított jármű használatára iskolánkban nincs lehetőség.

 

A hiányzás pótlásának módja

A vonatkozó rendeletekben előírt minimális óraszámot az elméleti- és gyakorlati tantárgyakból min- den tanulónak teljesíteni kell. A tanuló számára a képzési rész elvégzése akkor igazolható, ha az egyes tantárgyak tanteremben történő elméleti oktatására vonatkozó kötelező óraszám 10%-ánál kevesebbet hiányzott. Az óraszámok 10%-nál kevesebb hiányzást önálló felkészüléssel is lehet pótolni. Ettől magasabb óraszámú hiányzás esetén a tanuló számára – azon témakörökből, melyeken a tanuló nem vett részt pótfoglalkozást kell tartani. A pótfoglalkozást a tanrendbe be kell illeszteni Elméleti tanfolyamon lehetőség van a másik tanfolyam megfelelő órájának díjmentes meghallgatására. Gyakorlati vezetésnél a hiányzást szintén pótolni kell.

Ha a vezetés a tanuló hibájából marad el, az elmaradt óra díját a tanuló köteles megfizetni!

 

Árak kategóriánként, forintban

Az alap- és pótórák árában nincs különbség

 

Tanpálya-használati díj minden kategóriában 8.000,-Ft, egyszeri költség

 

„AM” kategória

Elméleti tanfolyam/e-learning – 20.000,- Ft

Elméleti vizsgadíj: 10.500,-Ft/alkalom

Gyakorlati óradíj (10 óra) 10.500,- Ft/ 50 perc – 105.000,-Ft

Vizsgaóra (2 óra) 10.500,-Ft/50 perc – 21.000,-Ft

Járműkezelési vizsgadíj: 7.200,-Ft/alkalom

Forgalmi vizsgadíj: 7.200,-Ft/alkalom

Összesen: 178.900,-Ft

 

„B” kategória

Elméleti tanfolyam/e-learning: 24.990,-

Elméleti vizsgadíj: 4.600,-Ft/alalom

Gyakorlati óradíj (29 óra): 8.500,-Ft/ 50 perc – 246.500,- Ft

Vizsgaóra (1 óra): 8.500,-Ft/ 50 perc

Forgalmi vizsgadíj: 11.000,-Ft/alkalom

Összesen: 303.590,-

Gyorsított “B” kategóriás és automataváltós „B” kategóriás képzés esetén az óra díja 10.000,-/50 perc. Ez esetben az autósiskola garantálja 30 óra levezetését egy hónap alatt.

 

A „B” kategóriás vezetői engedélyhez a 96. kód

Elméleti tanfolyam: 35.000,- Ft

Vizsga:

  • szerkezet és üzemeltetési ismeretek: 10.500,-Ft/alkalom
  • munkavédelem, tűzvédelem, szállítás: 10.500,-Ft/alkalom

Gyakorlat rutin pályán: 4 óra – 10.000,-Ft/50 perc – 40.000,- Ft

Rutin vizsga: 9.700,- Ft/alkalom + vizsgaóra: 10.000,-Ft/alkalom

Összesen: 123.700,-Ft

 

„B+E” kategória

Elméleti tanfolyam – (e-learning) – 35.000,-Ft

Számítógépes vizsgák:

  • közlekedési ismeretek – 10.500,-Ft/alkalom
  • szerkezet és üzemeltetési ismeretek – 10.500,-Ft/alkalom
  • munkavédelem, tűzvédelem, szállítás – 10.500,-Ft/alkalom

Gyakorlás rutinpályán 3 óra – 10.000,-Ft/50 perc

Rutin vizsga – 9.700 + 10.000,- Ft /alkalom

Gyakorlás forgalomban 8 óra – 10.000,-Ft/50 perc

Forgalmi vizsga – 24.000,-Ft + 10.000,-Ft/vizsgaóra

Összesen: 238.200,-Ft

Mentesítések:

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek:

Egyetemen vagy főiskolán szerzett: gépész, autógépész, közlekedés mérnöki,üzemmérnöki, közlekedés mérnöki tanári, közlekedés üzemmérnöki műszaki tanári, szakirányú műszaki oktatói oklevél.

Katonai főiskolán szerzett: harcjármű üzemben tartó, katonai gépjármű üzemeltető, gépjármű technikus, harcjármű üzemeltetői oklevél.

Műszaki ismeretek szakos szakoktatói oklevél, technikusi oklevél.

Szakközépiskolai: közúti járműgépész, közlekedésgépész, gépjármű technikai,gépjárműüzemi, mezőgazdasági gépész, gépjavító, építőgépész,gépjárművezető és karbantartó.

Szakmunkás bizonyítvány: autószerelő, anyagmozgatógép szerelő, építő gépszerelő, mezőgazdasági gépszerelő, gépjárművezető és karbantartó,mezőgazdasági gépész, fakitermelési gépkezelő, állattartó telepi gépész,kertészeti gépész, növénytermesztő gépész, erdőgazdasági gépész,mezőgazdasági gépszerelő és üzemeltető, mezőgazdasági gépjavító és karbantartó. A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében szerzett gépjárműkezelői bizonyítvány.

Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás:

Munkavédelmi szakképesítés: munkavédelmi szakmérnöki, munkavédelmi üzemmérnöki, felsőfokú munkavédelmi (egyetemi), munkavédelmi technikusi,középfokú munkavédelmi oklevél, a közúti járművezetői vizsgáztatáskeretében 1993 jan. 1-je után tett sikeres vizsga a „munkavédelem,tűzvédelem, szállítás” vizsgatárgyból.

 

Elsősegély:

A vizsgaigazolás kiadásához az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – a Magyar Vöröskereszt által kiállított – igazolás (a továbbiakban: Vöröskeresztes igazolás) megszerzésének kötelezettsége alóli mentesítésüket  – végzettségükre tekintettel – az orvostudományi egyetemeken végzett orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, az állatorvostudományi egyetemeken végzett állatorvosok, továbbá az egészségtudományi alapképzésekben (főiskolai) képzésekben (diplomás) ápoló, védőnő, dietetikus, gyógytornász, mentőtiszt, szülésznő, közegészségügyi felügyelő, járványügyi ellenőr, egészségügyi szakoktató, intézetvezető szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzettek, valamint az egészségügyi iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzésben állam által elismert egészségügyi szakképesítéssel rendelkezők a szakképesítés megszerzését tanúsító okirattal igazolhatják.

 

Tanulóáthelyezés

A tanuló áthelyezésének módja és követelményei:

Bármely hallgató a képzés során áthelyeztetheti magát másik képzőszervhez, amit az alábbi módon tud megtenni:

Az iskolavezetőtől kikéri az áthelyező nyomtatványt („Képzési igazolás”), ezt az iskolavezető 3 munkanapon belül a rendelkezésére bocsátja (három példányban) a Szeged, Batthyány u. 34. alatti ügyfélszolgálatán. Ezen igazolásra kerül az áthelyezés kiadásának napjáig lehallgatott és levezetett órák pontos száma.

A tanuló-áthelyező nyomtatvány kiadásakor a felek elszámolnak a befizetésekkel és teljesítésekkel.

Ezt követően a hallgató az áthelyező nyomtatvánnyal elmegy a befogadó képzőszervez, ahol az iskola vezetője intézkedik az áthelyezési eljárás elindításáról.

Ezután már csak a befogadó iskolával kell a kapcsolatot tartani a képzés folytatása érdekében.

A tanuló áthelyezés közigazgatási eljárás keretében történik.

Amennyiben a hallgató a SZEGEDJOGSI autósiskolánál kívánja folytatni a jogosítvány megszerzését, tehát másik képző szervtől jelentkezik át, úgy a régi iskola által kitöltött áthelyező nyomtatvány leadásával („Képzési igazolás”) ügyfélszolgálatunkon kezdeményezheti az áthelyezési eljárás lefolytatását.

Oktatási helyszínek:

Elmélet: Szeged, Batthyány u. 34

Járműkezelés: Szeged, Etelka-sori tanpálya

 

Pótórák igénylése, díja:

Az alapórákon felül pótórák is igényelhetők. A további oktatási órák díja megegyezik az alapórák díjával,     amelyet a gyakorlati oktatóval kell egyeztetni.

 

Felügyeleti szerv:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Felügyeleti és Módszertani Igazgatóság

Cím: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45.

e-mail: info@kavk.hu

Telefonszám: 06-18141818

 

Engedélyező hatóság:

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Cím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.

Telefonszám: 06-179951700

 

Tanuló jogai és kötelezettségei

A tanuló joga:

a képzésen való részvétel előtt megismerni az Autósiskola Tájékoztatóját

a tájékoztatóban foglaltakat maradéktalanul igénybe venni

titoktartást kérni – az Autósiskolától és az oktatójától egyaránt – a személyiségi jogait érintő kérdésekben

jogos esetekben panaszt tenni

gépjárműtípust, oktatót választani és cserélni

a gyakorlás során használt gépkocsin vizsgázni

az elméleti foglalkozásokról késni, vagy korábban elmenni

az elméleti tanfolyamot térítésmentesen megismételni (másik csoport óráján részt venni)

az oktatóval egyeztetni a gyakorlati vezetés időpontjait

a gyakorlati órákon hospitálni (előzetes megbeszélés alapján)

a gyakorlati vezetést – a megbeszélt időpont előtt legalább 48 órával – lemondani. A 48 órán belül lemondott óra tandíját az autósiskolának jogában van felszámítani!

a képzést megszakítani – kezelési költség felszámítása mellett – és az elvégzett tanfolyamrészről igazolást kérni

részletfizetési kedvezményt igénybe venni

A tanuló kötelessége:

foglalkozásokon káros befolyásoltság nélkül, kipihent állapotban megjelenni

a foglalkozásokon kulturáltan és – a tananyag elsajátítása érdekében – aktívan részt venni

a tandíjat és a vizsgadíjat minden esetben előre megfizetni

követni az oktatói utasításokat, készülni az órákra, és a munkavédelmi előírásokat betartani

az oktató késése esetén rá legalább 30 percet (szimpla vezetési óra esetén 15 percet) várni

V

izsgadíjak és megfizetésük

 

  • Vizsgadíjak jelenlegi árai:

     

B kategóriás számítógépes elméleti, közlekedési alapismeretek vizsgák magyar, angol, német és román nyelven: 4.600 Ft/vizsgatárgy/vizsgaalkalom

Más kategória, számítógépes elméleti vizsga: 10.500 Ft/vizsgatárgy/vizsgaalkalom

AM: Közlekedési alapismeretek – 1×10.500

BE kategória: Közlekedési alapismeretek, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek, Munka és tűzvédelem – 3×10.500 = 31.500 Ft

B96 kategória: Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek, Munka és tűzvédelem – 2×10.500 = 21.000 Ft

Szóbeli vizsga igénylése tanulási olvasási nehézség esetén lehetséges.
Ára: 10.200 Ft/vizsgatárgy/vizsgaalkalom

Gyakorlati vizsga:

AM kategória: Járműkezelés, forgalmi vezetés – 7.200 Ft/Vizsgatárgy/vizsgaalkalom

B kategória: Forgalmi vezetés – 11.000 Ft/vizsgaalkalom

BE kategória: Rutin vizsga: 9.700 Ft/vizsgaalkalom; forgalmi vezetés: 24.000 Ft/vizsgaalkalom

B96 kategória: Rutin vizsga: 9.700 Ft/vizsgaalkalom

Kérjük figyelembe venni, hogy gyakorlati vizsgák esetén a vizsgadíj befizetése mellett a vizsgaórát is ki kell fizetni az autósiskolának.

Megfizetésük:
A vizsgadíj befizetése bankkártyával vagy készpénzzel a helyszínen, iskolánk ügyfélszolgálati irodájában lehetséges.
Az elméleti pótvizsgadíj befizetése a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft-nél is lehet. Cím: 6728 Szeged, Kereskedő köz 5/A-5/B.

 

Néhány vizsgákkal kapcsolatos információ

A Képzési rendelet tartalmazza.

A vizsgaidőpontról és a vizsga rendjéről a képzőszerv e-mailben értesíti a tanulót.

A vizsgaidőpontot a vizsgadíj visszatérítésével csak 7 nappal a vizsgaidőpont előtt lehet.

A vizsgadíj nem kerül visszatérésre, amennyiben a tanuló nem jelenik meg a vizsgán, vagy az időpontot 7 napon belül mondja vissza.

Amennyiben a tanuló egészségügyi okok miatt nem jelent meg a vizsgán, orvosi igazolás ellenében, a vizsga időpontjától számított 8 munkanapon belül igényelhet vizsgadíj-visszatérítést.
A vizsga helyszínén pontosan meg kell jelennie. A vizsgabiztos késése esetén, valamennyi vizsgán a vizsgázó legfeljebb 10 percet köteles várni.

A vizsgán igazolnia kell személyazonosságát. Erre alkalmas iratok: személyi igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély, illetve 14 éves korig diák igazolvány. Amennyiben bármilyen vezetői engedéllyel, vagy vezetői igazolvánnyal rendelkezik, azt az elméleti és gyakorlati vizsgára egyaránt köteles magával vinni. Amennyiben ezt nem teszi meg, nem vizsgázhat, a vizsgadíj pedig nem visszatéríthető.

Sikertelen vizsga esetén újabb vizsga 3 munkanap eltelte után tehető.

Forgalmi vizsga – B kategória kivételével – csak sikeres járműkezelési, vagy rutin és biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsga után tehető.

A vizsgát a vizsgabiztos köteles felfüggeszteni, és a Vizsgaközpont az érintett vizsgázót a vizsgától 6 hónapra eltilthatja, ha az:

a személyazonossága vagy személyi adatai tekintetében a vizsgabiztost megtévesztette, vagy azt megkísérelte

 a járműkezelési, vagy a forgalmi vizsgán a jogszabályban meghatározott feltételeknek nem felel meg

a vizsgabiztost döntésének meghozatalában előny adásával, ígéretével, fenyegetéssel befolyásolni törekedett

A vizsgabiztos a vizsgát felfüggesztheti, és a Vizsgaközpont három hónapra eltilthatja azt, aki a vizsga rendjét megzavarta.

A vizsgaközpont érvényteleníti azt a vizsgát, amelyet a vizsgázó a vizsgaközpont félrevezetésével, hamis adatok közlésével, jogszabályban meghatározott feltételek hiányában vagy a vizsgáztatás szabályainak megsértésével tett le. Amennyiben a vizsgaigazolást a vizsgaközpont már kiadta, a vizsga érvénytelenítéséről szóló döntést az ügyfél lakóhelye szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának szervezeti egységeként működő okmányirodának (a továbbiakban: okmányiroda) is megküldi.

 

Jó tanulást és sikerekben gazdag felkészülést kíván a SZEGEDJOGSI Autósiskola

 

Szeged, 2024.02.03.

Kapcsolat

Vedd fel velünk a kapcsolatot!

Nyitvatartás

Hétfőtől csütörtökig: 14:00 – 17:00
Péntek: 12:00-14:00

Ide gyere!

Az elméleti tanfolyam helye és az iroda címe.

6722 Szeged,

Szentháromság utca 34.

Elérhetőségeink

Semjényi Róbert – iskolavezető
+36 70/703-6380

Semjényi Márton – irodavezető
+36 70/282-1929

SZEGEDJOGSI Autósiskola

SZEGEDJOGSI Autósiskola

Akció egyetemistáknak!

„B” kategóriás elméleti tanfolyam most 24.990 Ft helyett 11.990 Ft!

Következő tantermi KRESZ tanfolyam

nap
óra
perc
másodperc
nap
óra
perc
másodperc

Időpontok:
november 8, 10, 15, 17, 21, 22, 24. 16:00-19:10

Megnyitó: november 3. 16:00.

Jelentkezési határidő: november 3.

Megnyitó: november 3. 16:00
Órák időpontjai: november 8, 10, 15, 17, 21, 22, 24. 16:00-19:10

Tanfolyamok

Elmélet

B kategória - automataváltóval

Tanulók mondták

Kérdezz bátran!

+36 70/282-1929

Semjényi Márton (irodavezető) - ENGLISH speaking

+36 70/703-6380

Semjényi Róbert (iskolavezető)

E-mail: szegedjogsi@gmail.com